هنرستان پسرانه مهندس جواد موفقیان کرج - محمدشهر اطلاعیه پیش ثبت نام سال تحصیلی 1403-1402 پیش ثبت نام سال تحصیلی 1403-1402
. قابل توجه متقاضیان ثبت نام در هنرستان موفقیان
با توجه به تکمیل ظرفیت کلیه رشته ها
امکان پیش ثبت نام میسر نمی باشد.
ضمن تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید
لطفا با استفاده از لینک بالا جهت پیش ثبت نام پایه دهم اقدام کنید.
فرم مربوطه را با دقت تکمیل و مدارک مورد نیاز را بارگزاری کنید.
حجم هر مدرک اسکن شده نباید بیشتر از 100kb باشد.

پیش ثبت نام هیچگونه تعهدی جهت ثبت نام قطعی برای هنرستان
ایجاد نخواهد کرد.
زندگینامه مهندس موفقیان

آموزش های رشته حسابداری

دانش آموزان رشته حسابداری در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.

آموزش های رشته الکترونیک

دانش آموزان رشته الکترونیک در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.

آموزش های رشته ماشن ابزار

دانش آموزان رشته ماشین ابزار در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.

آموزش های رشته شبکه و نرم افزار

دانش آموزان رشته شبکه و نرم افزار در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.