هنرستان پسرانه مهندس جواد موفقیان کرج - محمدشهر اطلاعیه پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401 پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401
مهلت ثبت نام هنرستان به پایان رسیده
جهت اطلاع از نتایج پیش ثبت نام به هنرستان مراجعه کنید.
قابل توجه متقاضیان ثبت نام در هنرستان موفقیان ضمن تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید
جهت اطلاع از نتایج پیش ثبت نام به هنرستان مراجعه کنید.پیش ثبت نام هیچگونه تعهدی جهت ثبت نام قطعی برای هنرستان
ایجاد نخواهد کرد.
زندگینامه مهندس موفقیان

آموزش های رشته حسابداری

دانش آموزان رشته حسابداری در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.

آموزش های رشته الکترونیک

دانش آموزان رشته الکترونیک در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.

آموزش های رشته ماشن ابزار

دانش آموزان رشته ماشین ابزار در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.

آموزش های رشته شبکه و نرم افزار

دانش آموزان رشته شبکه و نرم افزار در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.