ویدیو اول درس نصب و راه اندازی شبکه های رایانه ای

قابل توجه هنرجویان پایه دهم شبکه و نرم افزار درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای 

نام هنرآموز آقای مهندس رییس وند

ویدیو اول پودمان اول

نظرات بسته شده است.