ویدیو دوم درس دانش فنی پایه

قابل توجه هنرجویان پایه دهم

نام هنرآموز آقای مهندس رییس وند

نظرات بسته شده است.