پایه دهم ماشین ابزار:فیزیک فصل دوم بخش یازدهم
دبیر: اقای محمودی

نظرات بسته شده است.