فرم پیش ثبت نام

تذکر: پیش ثبت نام هیچگونه تعهدی جهت ثبت نام قطعی برای هنرستان ایجاد نخواهد کرد.
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • انواع فایل های مجاز : png, jpg.
  فایل خود را با فرمت png یا jpg و با حداکثر حجم 200 کیلوبایت ارسال کنید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  فایل خود را با فرمت png یا jpg و با حداکثر حجم 200 کیلوبایت ارسال کنید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  فایل خود را با فرمت png یا jpg و با حداکثر حجم 200 کیلوبایت ارسال کنید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  فایل خود را با فرمت png یا jpg و با حداکثر حجم 200 کیلوبایت ارسال کنید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  فایل خود را با فرمت png یا jpg و با حداکثر حجم 200 کیلوبایت ارسال کنید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  فایل خود را با فرمت png یا jpg و با حداکثر حجم 200 کیلوبایت ارسال کنید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .